Dankdag voor gewas en arbeid – God gaf de groei

Dankdag voor gewas en arbeid – God gaf de groei

n.a.v. 1 Korintiërs 3.vanaf vers 5, Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie water geeft, alleen God is belangrijk want Hij doet groeien. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent Zijn akker. Groei van zaad tot plant, van klein tot groot, van bloem tot vrucht. Wij hebben bij onze arbeid het licht van de Heer nodig, daarom is de Paaskaars in de compositie opgenomen. Evenals het water van de doop een teken van nieuw leven geeft, kan ook de groei niet zonder water en is er een kan water bij gezet.

Opdat wij in navolging van Hem de vruchten van onze arbeid delen met anderen is de oogst in verschillende richtingen opgedeeld.