Zending

Uitzending naar Namibie

Zending doen we samen! In de zomer van 2018 is de familie Oudshoorn uitgezonden vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht. De hervormde gemeente Ameide en Tienhoven en wij als drie PKN-kerken in Nijkerkerveen ondersteunen de uitzending.

Onze oud-predikant Joram en zijn vrouw Daniëlle Oudshoorn hebben vier dochters: Miriam, Tirza, Joëlle en Elise. Van 2010 tot 2016 waren ze uitgezonden naar Mozambique. In Namibië mogen ze nu bijdragen aan het toerusten van kerkleiders, om als discipel van Jezus te leven, de lokale kerk op te bouwen en het Evangelie te delen met anderen. Zo willen Joram en Daniëlle meebouwen aan de veelkleurige kerk van Namibië. Ook willen ze graag ontdekken wat wij als christenen in Nederland kunnen leren van broeders en zusters in Afrika.

Namibië is een enorm divers land; er zijn grote verschillen tussen culturen, armen & rijken en verschillende kerken. Op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) komen die verschillen bij elkaar. Hier worden christenen toegerust en uitgedaagd om de eenheid in Christus te vinden en zo Namibië te dienen. Als theologisch docent mag Joram hier een bijdrage aan leveren. Dit sluit heel mooi aan bij hun visie: kerkleiders toerusten zodat zij zelf als discipel van Jezus leven, de lokale kerk opbouwen en het evangelie delen met anderen.

Doe ook mee!
Wilt u hun goede werk in Namibië ondersteunen door mee te leven, voor hen te bidden en financieel bij te dragen?
Wilt u meeleven en meebidden? Meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief / gebedsbrief via www.gzb.nl/oudshoorninafrika.
Via Facebook en Instagram kunt u hen volgen: Oudshoorninafrika.

Ook financiële steun is onmisbaar, dit maakt hun werk in Namibië mogelijk! wilt u daarom meegeven?  
U kunt uw (periodieke) gift overmaken aan de zendingscommissie; IBAN NL86 RABO 0347883478 o.v.v. TFC Joram en Danielle Oudshoorn.

Hartelijk dank!

Voor het laatste nieuws en de nieuwsbrief, klik hier