Wat is diaconie?
Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God.
Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse διακονια (diakonia), dat letterlijk ‘dienst’ betekent. Diaken komt van diakonos = dienaar. Diakoneo = “dienen aan tafel”.

Deze woorden geven al aan waar wij voor staan als diakenen: Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, onze directe omgeving en aan de wereld door het leveren van bijdragen aan het welzijn van de samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute nood binnen of buiten onze gemeente.

Diaconie van de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen
College van Diakenen
Vlinderlaan 68, 3863GH Nijkerk
e-mail: diaconie@gknijkerkerveen.nl
IBAN Diaconie GKN: NL95 RABO 0347 8235 64

Het RSIN / fiscaal nummer:
RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Het RSIN nummer van de diaconie: 824120966