Langs deze weg willen wij u informeren over onze gemeente. De Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen is een levendige geloofsgemeenschap die hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland. De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. In de bijeenkomsten willen wij inspelen op de diversiteit van onze gemeente: kinderdiensten, jeugddiensten, themadiensten, evangelisatie– en zendingsdiensten, een gezinskerstdienst, etc.

Binnen het gemeenschapskarakter van de diensten is er ook ruimte voor het vieren van de nabijheid en zegen van God op het leven van individuele mensen. Dit komt naar voren in diensten waarin doop en belijdenis van het geloof plaatsvinden en ook in huwelijksdiensten en diensten van gebed en bemoediging rond overlijden.

Wij hebben wekelijks op zondagochtend om 09.30 een kerkdienst. Tijdens de ochtenddiensten is er voor de allerkleinsten een oppasdienst, voor de groepen 1 tot en met 8 kindernevendienst en voor de jeugd is er regelmatig jeugdkerk (een eigen samenkomst voor de jeugd tijdens de reguliere dienst) . Er is een aanbod aan uitdagende ontmoetingen door de week. Leerzaam voor jeugd en volwassenen zoals kringenwerk en catechese. Zie hiervoor de onderdelen: Jeugd, Kringenwerk en Alphacursus.

In het kader van hulpverlening over de grenzen heen steken we daadwerkelijk de handen uit de mouwen in het plaatsje Gruisor in Roemenië. Samen met de Eben-Haëzerkerk uit Nijkerkerveen en Stichting Gruisor proberen we de mensen daar een beter bestaan te laten opbouwen. Vanuit de zending ondersteunen we onze oud-predikant Joram Oudshoorn, die met zijn gezin missionair werk verricht in Namibië.

We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er ondersteuning.

Voor nieuws over de gezamenlijke activiteiten van drie Protestantse Kerken in Nijkerkerveen kijk op de website Welkominonzekerken.nl

Mocht u ideeën, aanvullingen, nieuws of op- aanmerkingen hebben met betrekking tot deze site dan kunt u dit mailen naar info@gknijkerkerveen.nl