Algemene informatie over de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen.

Het dagelijks bestuur van onze kerk (moderamen) bestaat uit:
de predikant, de voorzitter, de scriba en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Predikant en vicepreses:
Ds. Judith Visser
Telefoon 06-23374726
e-mail: j.visser@gknijkerkerveen.nl

Preses (voorzitter):
Marieke de Bock
E-mail voorzitter@gknijkerkerveen.nl

Scriba (secretaris):
Mariska van de Bor / Evert van Bloemendaal
E-mail: scribaat@gknijkerkerveen.nl

College van Kerkrentmeesters (CvK):
Klaas Jan Bijkerk (voorzitter)
E-mail: cvk@gknijkerkerveen.nl

Rekening nummer – IBAN: NL48RABO0347809472

Beleidsplan en plaatselijke regeling.

De actuele versie van het beleidsplan is via deze link te lezen en te downloaden.
De plaatselijke regeling van de gemeente is via de link te lezen en te downloaden.

Ouderlingen
De wijkouderling houdt contact met de mensen uit zijn of haar wijk. Daarnaast doen ouderlingen om beurten zondagsdienst. Zij heten de voorganger welkom, namens de gemeente en kerkenraad, en zorgen ervoor dat de dienst goed verloopt. Voor aanvang van de dienst gaat de ouderling voor in gebed.

Wijkouderlingen zijn:
Geertje Kalkman, Marion van der Linden en Dinie van Ramshorst

Jeugdouderlingen zijn:
Willeke Bralts en Anita Haverlag

Diakenen
De diaconie binnen onze kerk wordt vertegenwoordigd door Suzanne Bremer Jeroen van de Haar en Jeannette van Bokhorst.
Het e-mail adres van de diaconie is diaconie@gknijkerkerveen.nl

Meer gegevens…