Algemene informatie over de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen.

Het dagelijks bestuur van onze kerk (moderamen) bestaat uit:
de predikant, de voorzitter, de scriba, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en een lid van de diaconie.

Predikant en vicepreses:
Ds. Judith Visser
Telefoon 06-23374726
e-mail: j.visser@gknijkerkerveen.nl

Preses (voorzitter):
Marieke de Bock
E-mail voorzitter@gknijkerkerveen.nl

Scriba (secretaris):
Gino Kalkman, telefoon 033-7522795.
Kompas 24, 3863TC Nijkerk
E-mail: scribaat@gknijkerkerveen.nl

College van Kerkrentmeesters (CvK):
Alex Bouw (voorzitter)
E-mail: cvk@gknijkerkerveen.nl

Rekening nummer – IBAN: NL48RABO0347809472

Beleidsplan 2016-2020
De actuele versie van het beleidsplan is via deze link te lezen en te downloaden.

Ouderlingen
De wijkouderling houdt contact met de mensen uit zijn of haar wijk. Daarnaast doen ouderlingen om beurten zondagsdienst. Zij heten de voorganger welkom, namens de gemeente en kerkenraad, en zorgen ervoor dat de dienst goed verloopt. Voor aanvang van de dienst gaat de ouderling voor in gebed.

Wijkouderlingen zijn:
Gera Guliker, Lida Haverlag en Geertje Kalkman

Jeugdouderlingen zijn:
Willeke Bralts en Nathalie van de Pol

Diakenen
De diaconie binnen onze kerk wordt vertegenwoordigd door Gerda Doornekamp, Jeroen van de Haar en Martin Bremer.
Het e-mail adres van de diaconie is diaconie@gknijkerkerveen.nl

Meer gegevens…