Zoals u waarschijnlijk weet kunt  u uw giften aan onze kerk (een ANBI instelling) in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor reguliere giften bestaat een drempel, waardoor u niet het volledig bedrag kan aftrekken. Als u uw gift voor een periode van minimaal 5 jaar vastlegt bij de Belastingdienst, kunt u deze volledig aftrekken. Dit vastleggen gaat via een formulier van de Belastingdienst.

Link naar de belastingdienst

Let er op dat de Belastingdienst de Kerk en de Diaconie van onze gemeente als twee aparte rechtspersonen beschouwt. Als u een gift periodiek wilt vastleggen die zowel ten gunste moet komen aan de kerk als aan de diaconie. Moet u twee  periodieke giften vastleggen. Eén voor de kerk en één voor de diaconie.

Meer info:

https://pkn.schenkcalculator.nl/downloads/folder-periodieke-gift.pdf

Rekenhulp: 

https://pkn.schenkcalculator.nl/