Terug naar deel II

In 1959 wordt een orgel gekocht van de oude Gereformeerde Kerk te Lunteren. In dat jaar wordt ook de kosterswoning gebouwd door de plaatselijke aannemer A. Woudenberg. De eerste kerkenraadsvergadering wordt onder leiding van dominee Koppe gehouden in september 1963. Al vanaf 1961 wordt gekeken of de Gereformeerde kerk te Nijkerkerveen zelfstandig kan worden. In 1965 wordt dan ook de commissie Zelfstandigheid Nijkerkerveen opgericht. Na verschillende vergaderingen wordt er een rapport uitgebracht aan de kerkenraad en aan alle leden toegezonden. De overgrote meerderheid is het met de plannen eens en in 1966 wordt dan officieel de zelfstandigheid aangevraagd. In januari 1967 is zelfstandigheid een feit. In mei 1968 vindt de officiële overdracht van het kerkgebouw plaats via een ‘akte van schenking’. Kerkgebouw, grond en kosterswoning worden onbezwaard door de kerk van Nijkerk afgestaan.

In augustus 1968 wordt een advertentie gezet voor het beroepen van een predikant. Onder andere dominee Vreugdenhil reageert en wordt positief bevonden door de hoorcommissie.
In datzelfde jaar wordt, na een openbare aanbesteding onder Prot. Chr. aannemers, gestart met de bouw van de pastorie. Aannemer Van Koot uit Nijkerk voert de bouw uit en architect Van Beek houdt toezicht. In de jaren daarna wordt de geluidsinstallatie in gebruik genomen en de centrale verwarming aangelegd. In 1979 wordt overgegaan tot het gebruik van collectebonnen. In maart 1982 neemt het kostersechtpaar Klompenhouwer na ruim 30 jaar afscheid. Het echtpaar Van Dunschoten neemt de taak over.

Ook in 1982 wordt de kerk aangesloten op het kerktelefoonnet van PTT. Na een aantal jaren diverse activiteiten te hebben georganiseerd, wordt op 25 oktober 1984 een nieuw orgel in gebruik genomen tijdens een dienst onder leiding van dominee Brederveld. Eind 1987 wordt er een overeenkomst gesloten met de Eben-Haëzerkerk in het kader van ‘Samen op weg’. Er zal kanselruil gaan plaatsvinden, evangelisatieactiviteiten en jeugdwerk zullen worden gebundeld.
Nadat al een flink bedrag is gereserveerd voor nieuwbouw en uitbreiding van de lokalen, wordt in 1989 een bouwcommissie ingesteld. Aannemer Van de Mheen uit Hoevelaken gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Op 14 december 1990 worden de lokalen in gebruik genomen. Vanaf 1991 starten de kindernevendiensten en de oppas. In 1997 wordt het dak van de kerk geïsoleerd en wordt vijf weken gekerkt in de Eben-Haëzerkerk.
Begin 1999 wordt een piano aangeschaft, bijeengebracht door de jongerengemeentekring door middel van diverse acties. In september 1999 gaat de overeenkomst in die met de SOW-gemeente Hoogland Amersfoort-N is gesloten, waarbij het gebied rond Hooglanderveen (tot dan ressorterend onder de kerk van Nijkerkerveen) in verband met de nieuw te bouwen wijk ‘Vathorst’ aan die gemeente wordt overgedragen. In november 1999 wordt het dienstverband met het kostersechtpaar Van Dunschoten beëindigd. Het ‘kosteren’ zal voortaan door vrijwilligers worden gedaan en de kosterswoning zal worden verhuurd.

In januari 2002 verschijnt het eigen maandblad ‘Kerknieuws’ en in 2007 gaat de site ‘www.gknijkerkerveen.nl’ van start. Verder zijn in de eerste jaren van het nieuwe millennium nog diverse grote verbeteringen rond en aan het kerkgebouw aangebracht, zoals in 2000 het aanleggen van nieuwe bestrating met hulp van veel vrijwilligers, het plaatsen van een geluidswerende scheidingswand ten behoeve van de kindernevendiensten en oppas in 2003, het vervangen van de ramen/kozijnen in 2005 en de herindeling van het podium in 2008.

Lees verder…