De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Nijkerkerveen

Eind 1947 wordt in Nijkerk een commissie in het leven geroepen die moet bekijken of het mogelijk is om een vergaderplaats te realiseren in Nijkerkerveen. De eerste opdracht aan deze commissie is het uitzien naar een geschikt terrein voor een kerkgebouw. Na een uitvoerige bespreking blijkt een terrein aan de Kerkstraat het meest geschikt, maar helaas wil de eigenaar het niet verkopen.

In 1948 wordt besloten een terrein aan de Vrouwenweg te kopen, gelegen aan de zuidzijde bij de Rijksstraatweg. Om de grond te verkrijgen wordt er een ruil gedaan tussen eigendom van de diaconie en de familie Schüssler. Hoewel door burgemeester Bruins Slot alle mogelijke medewerking wordt verleend, krijgt de commissie van het provinciale planbureau helaas geen toestemming om aan de Vrouwenweg te bouwen. Pas nadat de commissie, geassisteerd door dominee Morsink zelf naar ‘Arnhem’ is geweest, gevolgd door de burgemeester (voor de tweede keer), komt in april 1949 het bericht dat het planbureau overstag is gegaan.

Aan architect Plooy uit Amersfoort wordt de opdracht gegeven om een bescheiden gebouw te ontwerpen, waarin op zondag de kerkdiensten gehouden kunnen worden en dat ook benut kan worden voor het verenigingsleven. Helaas komt er van bouwen nog niets, omdat er geen bouwvolume is voor kerkbouw en er komt geen steun van de ‘deputaten voor steunverlening aan de door oorlogschade getroffen kerken’. In 1950 komt er vanuit Den Haag bouwvolume beschikbaar. Voorlopig mogen alleen aannemers van de plaatselijke kerk inschrijven. Aannemer J. van den Ham mag uiteindelijk de bouw gaan uitvoeren en de heer Van der Stelt zal het dagelijkse toezicht houden. In 1951 wordt tijdens een vergadering besloten dat het terrein om de kerk aangelegd zal worden door vrijwilligers. Er zal een grindpad komen met aan de westzijde een paar heesters. Ook wordt er in de kerkbode een advertentie geplaatst voor de functie van koster. In juli 1951 wordt de heer Klompenhouwer benoemd door de kerkenraad tot koster met een proeftijd van 1 jaar. Op 13 juli 1951 wordt het kerkgebouw officieel in gebruik genomen.

Op de uitnodiging stond het volgende:

In de openingsbijeenkomst vertelt de heer E. van de Mheen namens de bouwcommissie de geschiedenis van de totstandkoming van het kerkgebouw. Daarna houdt dominee Morsink een toespraak gevolgd door een preek van dominee Appelo.

Lees verder…