Van U is de toekomst’

Met de startzondag achter de rug gaan we een nieuw seizoen tegemoet, waarin weer wat meer ruimte is ontstaan om elkaar te ontmoeten. Het voelt misschien nog wat onwennig of spannend, maar wat hebben we het nodig om dit weer op te pakken, gewoonweg om elkaar weer te ontmoeten en de verbinding met elkaar weer te ontdekken.

We proberen daarbij ook aan te haken bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘Van U is de toekomst’. We leven in een heftige tijd; corona zet de wereld op z’n kop, een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis… De samenleving verandert en de kerk verandert ook. En te midden van die veranderingen spreken we met elkaar uit ‘van U is de toekomst’. Wij zetten ons inmet de kracht, de moed en het vertrouwen dat wij het niet alleen hoeven te doen. De toekomst is in Gods hand, wij mogen waakzaam en ontvankelijk uitkijken naar de weg die Hij ons hierin wijst. Gelukkig maar dat het niet allemaal van ons afhangt, dat zou een last zijn die we nauwelijks zouden kunnen dragen. Een lichtend voorbeeld hierin is Paus Johannes 23e geweest. Hij was van 1958 tot 1963 was hij de leider van de katholieke kerk. Hij moest heel veel lastige keuzes maken en kreeg daar slapeloze nachten van. Op een zekere avond keek hij voor het slapen naar het beeld van Christus en hij bad: ‘Heer, het is uw kerk… ik ga slapen.’ Het klinkt bijna als een grapje, maar het is een serieuze en belangrijke les. Hij wist dat de toekomst van de kerk niet van hem afhing, maar dat het in Gods handen was. De kerk is immers niet de kerk van de paus, of de kerk van de dominee of de kerk van de PKN, de kerk is van Christus, Hij heeft haar verworven door Zijn bloed.

We beginnen weer een nieuw seizoen, eerste met open handen, we staan stil bij onze afhankelijkheid van God. En daarna mogen we de mouwen opstropen, dan kunnen we aan de slag. Biddend aan het werk, en al werkende biddend. En we werken dan niet zomaar voor onszelf, we werken naar Gods Koninkrijk toe, naar Zijn nieuwe wereld. Die nieuwe wereld van God, Zijn Koninkrijk is een prachtige wereld. Jezus laat er iets van zien met Zijn woorden en daden. Er worden mensen genezen, er zal geen ziekte meer zijn in deze nieuwe wereld. Mensen met verdriet worden getroost, er is geen enkele reden meer tot verdriet in Gods nieuwe wereld. Er worden mensen opgericht, ‘jij mag er zijn’ wordt hen verteld. In Gods nieuwe wereld is er geen enkele reden meer om je klein en onbelangrijk te voelen. ‘Jij mag er zijn, jij hoort erbij’. Dat is wat er gebeurt als God Koning is. Hij doet mensen recht, er zal gerechtigheid zijn.

Deze nieuwe wereld kunnen we niet met onze eigen handen maken, maar in afhankelijkheid en vertrouwen kunnen we wel steeds lichtstralen door laten breken van Gods Koninkrijk. In gebed stemmen we ons steeds weer af op God. Hoe kunnen we Hem dienen en Zijn Naam groot maken, in ons eigen leven, in de gemeente en in de wereld.

Uw Koninkrijk kom Heer, wijs ons de weg, laat ons de stappen, de stapjes, zien, die we mogen zetten in de kerk, in de samenleving, in uw schepping en in ons eigen leven. Amen

ds. Judith Visser