Dienst september 2020

Inleidende muziek

Welkom en mededelingen

muziek ELB 8: als een hert dat verlangt naar water

Bemoediging, groet en gebed

muziek NLB 868: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Moment voor de kinderen

muziek ELB 461: Liefde, blijdschap, vrede

Schriftlezing Matteus 18:21-35

korte overdenking

muziek NLB 998: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

Viering Heilig Avondmaal

Muziek ELB 284 Eet het brood met mij Delen van brood en wijn

Muziek NLB 381: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Dankgebed

Zegen

Muziek NLB 993 Samen op de aarde