Zondagmorgen 23 augustus

Liturgie Nijkerkerveen. 23 augustus 2020.
Voorganger: Jan Minderhoud, Muziek: Frtis Top

Woord van welkom
Aanvangslied: Psalm 63: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Intro op de dienst
Bezinningsvraag
o Hoe spreekt God in jouw leven?
o Hoe hoor je / hoort u de stem van de Herder?
Gebed
Kindermoment met Kaja en Rudi
Kinderlied – Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Lezen: 1 Samuel 3:1-14 (NBV)
Preek deel 1
Lezen: Deuteronomium 18:9-15 (NBV)
Preek deel 2
ELB 261: Aan uw voeten Heer
Dank en voorbede
Zegen
NLB 313: een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in zijn Woord

Collectes: 1e collecte is voor de zending en de 2e collecte is voor de preekvoorziening. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/WeqRQhOdylc

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen