Zondagmorgen 16 augustus

Liturgie Nijkerkerveen. 16 augustus 2020.
Voorganger: ds. Daan Riemens, Pianist:

Thema: Ik ben de bron van Levend Water   

Woord van welkom

Muziek:

Stil gebed – Votum en Groet     

Gebed van Verootmoediging en toewijding

Muziek: Genade zo oneindig groot – Evang. LB 203 of Opw. 428)

Woorden als Richtingaanwijzer voor ons leven

Kindermoment met Kaja en Rudi

Kinderlied – Jezus is de goede Herder

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Johannes 4 : 5 – 14 en vers 39 – 42

Muziek: Lied 653 : 1 en 3

Verkondiging: thema: Ik ben de bron van Levend Water

Muziek: “Als een hert, dat verlangt naar water” (EVLB 8 of Opw. 281)   

Dankgebed + voorbeden

Muziek: Ps. 84 : 3 en 6

Zegen

Muziek:

Collectes: 1e collecte is voor de kerk en de 2e collecte is voor de Instandhouding predikantsplaats. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/E_WjpsaEvew

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen