Zondagmorgen 9 augustus

Liturgie Nijkerkerveen. 9 augustus 2020.
Voorganger: ds Atzo Nicolai

Woord van welkom

​​​​​​​Psalm 84: Wat hou ik van uw huis

Bemoediging, groet en gebed

Muziek – NLB 413: Grote God wij loven U

Kindermoment met Kaja en Rudi

Muziek – Kinderlied

Schriftlezing Mattheus 13: 1 t/m 23

Overdenking

Muziek – ELB 275: k Heb geloofd en daarom zing ik

Gebeden

Zegen

Muziek NLB 981 Zolang er mensen zijn op aarde

Collectes: 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de Instandhouding predikantsplaats. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/_Im6a8YbqWw

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen