Zondagmorgen 2 augustus

Voorganger: ds. Judith Visser, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Muziek NLB 885 Groot is uw trouw, o Heer

Bemoediging, groet en gebed

Muziek ELB 217 U maakt ons één. U bracht ons tezamen.

Moment voor de kinderen met Kaja en Rudi

Muziek ELB 426 Dank U voor de wond’ren die gebeuren

Schriftlezing Matteüs 14,13-21

Overdenking

Muziek NLB 383 Zeven was voldoende

Gebed en zegen

Muziek NLB 981 Zolang er mensen zijn op aarde

Collectes: 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de Instandhouding predikantsplaats. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/CYrMQx0PYmw

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen