Zondagmorgen 26 juli

Voorganger: ds. Egbert Egberts – Thema: De stilte zingt.
Piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Muziek: NLB65: 1

Stil gebed – Votum en groet

Muziek

Kindermoment Kaja en Rudi

Kinderlied

Gebeden

Schriftlezing: Psalm 65: 1-3 (vertaling NBG1951)
1Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied. 2U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion; U worde gelofte betaald. 3Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft.

Muziek: Psalm 73: 1.6

Schriftlezing:
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. (Marcus 1: 33)

Muziek: NLB23B: 1.2.

Overdenking

Muzikaal intermezzo: Psalm 65 De stilte zingt U toe o Here

Voorbede en dankgebed – Onze Vader

Film: afscheid kinderen van de kindernevendiensten

Muziek: gezang 463 Liedboek 1973: 1.4 (voorganger leest tekst voor)

Zegen

Collectes: 1e collecte is voor de kerk en de 2e collecte is voor de preekvoorziening. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/DNZ0KRzHprw

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen