Zondagmorgen 19 juli

Voorganger: Ds. Klaas van der Sloot, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Woord van welkom Muziek: Lied 150A ‘Geprezen zij God’
Bemoediging, groet en gebed
Muziek: ELB 230 ‘U bent mijn schuilplaats Heer’
Kindermoment Kaja en Rudi
Muziek (kinderlied) ELB 471 Weet je dat de Vader je kent’
Schriftlezing: Johannes 5: 1-9 (vertaling NBG 1951)
Overdenking
Muziek: Hemelhoog 460 ‘Ik zal er zijn’ van Sela
Gebeden
Zegen
Muziek Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Collectes: 1e collecte is voor de zending en de 2e collecte is voor de kerk. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://www.youtube.com/watch?v=H46OiwQhutc

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen