Zondagmorgen 12 juli

Voorganger: Ds. Judith Visser, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Woord van welkom
Muziek NLB 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
Bemoediging, groet en gebed
Muziek NLB 978 Aan U behoort, o Heer der heren
Moment voor de kinderen – Kaja en Rudi
Muziek NLB 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Schriftlezing Matteus 13:1-9
Overdenking
Muziek NLB 925 Wek mijn zachtheid weer
Gebed afsluiten met muziek van Onze Vader NLB 1006
Zegen
Muziek NLB 981 Zolang er mensen zijn op aarde

Collectes: 1e collecte is voor de kerk, de 2e collecte is voor de preekvoorziening.
Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/6n1HrDPQySc

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen