Zondagmorgen 5 juli

Voorganger: Ds. Judith Visser, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Inleidende muziek
Woord van welkom
Muziek NLB 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Bemoediging, groet en gebed
Muziek NLB 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Moment voor de kinderen met Kaja en Rudi
Muziek ELB 435 ‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven
Schriftlezing Matteus 11:25-30
Overdenking
Muziek NLB 936 Luister naar de wind
Gebed en Zegen
Muziek: ELB 328 Breng dank aan de Eeuwige

Collectes: 1e collecte is voor het diaconale werk binnen en buiten onze gemeente en de 2e collecte is voor de kerk.
Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/l-juwbSeVuY

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen