Zondagmorgen 21 juni

Liturgie:

Muziek: NLB 27:1 en 6 Mijn licht, mijn heil is Hij
Woord van welkom
Muziek: NLB 84:1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Bemoediging, Begroeting en gebed
Muziek: NLB 838: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt
Kaja en Rudi
Muziek: ELB 448:1, 2 en 3 Je hoeft niet bang te zijn
Schriftlezing: Mat. 10:16-33
Preek
Muziek: JdH 972:1 en 2 Ruwe stormen mogen woeden
Gebeden (afgesloten met ELB 466 Onze Vader)
Muziek: ELB 376:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
Zegenbede Muziek: NLB 899:1, 2, 3 en 4 Wat mijn God wil, geschied’ altijd

Collectes:
1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat
2e collecte is voor de kerk. Geven via Givt kan dmv de QR code

Kijk via: https://youtu.be/bg4Epy-A2gE
of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen