Zondagmorgen 7 juni

Voorganger: Ds. Judith Visser, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Woord van welkom
Muziek ELB 217 U maakt ons één
Bemoediging, groet en gebed
Muziek NLB 316 Het woord dat u ten leven riep
Kaja en Rudi
Muziek ELB 471 Weet je dat de Vader je kent?
Schriftlezing Exodus 24:1-8
Overdenking
Muziek  NLB 313 Een rijke schat van wijsheid
Gebed en Zegen
Muziek NLB 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Collectes: 1e voor de kerk, 2e voor de preekvoorziening. Geven via Givt kan dmv de QR code of via deze link

Kijk via: https://www.youtube.com/channel/UCy_NwsqGplxxz5vriJH1aRQ/
of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen