Morgendienst 17 mei

Voorganger: Ds. Judith Visser, piano: Gino Kalkman

Liturgie:

Woord van welkom
Muziek: Opwekking 488 De kracht van uw liefde
Bemoediging, groet en gebed
Muziek ELB 241 Wees stil voor het aangezicht van God
Moment voor de kinderen
Muziek: Hemelhoog 562 Mijn Vader, dank U wel
Schriftlezing Exodus 20: 1-21
Overdenking
Muziek: Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg
Gebed en zegen
Muziek NLB 838 O Grote God die liefde zijt

Collectes: 1e voor instandhouding predikantsplaats, 2e voor de kerk.
Geven via Givt kan dmv onderstaande QR code of via deze link

Kijk via: https://youtu.be/dzoGGQVsEyc
of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1004-Gereformeerde-kerk-Nijkerkerveen