Meditatie januari 2020

Lieve mensen,

Om te beginnen wil ik u/jullie graag Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar! Met een nieuw jaar in het vooruitzicht wordt er nogal eens gesproken over goede voornemens voor dit nieuwe jaar, dingen die je wel zou willen veranderen in je leven, dromen die je wel zou willen laten uitkomen. En vaak is er dan na verloop van tijd zo’n moment dat je je realiseert dat je, al je goede voornemens ten spijt, toch niet veranderd bent…

Dit is een mooi gegeven om eens in bijbels perspectief te plaatsen. Als christen verlang je, in meerdere of in mindere mate, naar een ander leven. Je hoort daarvan bij andere christenen en je leest er ook over in de Bijbel. In Matteus 5: 48 lezen we: wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. God vraagt van je dat je volmaakt bent, maar als je dat probeert, dan merk je dat dat bijna onmogelijk is! Je kúnt wel anders worden, maar op eigen houtje worden zoals God van je vraagt, dat krijg je niet voor elkaar. Gelukkig weet God dat ook! En omdat Hij zoveel van je houdt, wil Hij er zelf voor zorgen dat je kunt veranderen. Dat kun je merken op drie vlakken:

Als God je verandert gaat dat niet aan je gevoelens voorbij. Dat God je Vader wil zijn, is een wonder. Dat Hij je fouten vergeeft, is geweldig. Dat Hij je laat ontdekken hoe lief Hij je heeft, is schitterend. Als je God op deze manier leert kennen, voel je vrede, blijdschap, liefde en nog veel meer. Allemaal gevoelens die je in je diepste wezen raken. Het kan bijna niet anders dan dat je hierdoor verandert!  

Als God je verandert laat Hij echt nog wel je persoonlijkheid intact. Je mag zijn wie je bent! Maar God geeft je een nieuw perspectief, je leert naar jezelf te kijken zoals God naar jou kijkt. Je leert je eigen zwakke kanten kennen en ook je sterke kanten. En daarmee leer je ook naar anderen te kijken zoals God naar hen kijkt. En dat verandert jou en de manier waarop je in het leven staat.

Als God je verandert neemt Hij daarin ook je verstand mee. Geloven is immers niet alleen maar een zaak van het gevoel. Met je verstand stelt Hij je in staat om steeds meer kennis op te doen van Hem en Zijn belofte voor jou. Door in de Bijbel te lezen en na te denken over wat je daar leest gebruik je je verstand op de juiste manier.

Dit alles doet mij denken aan het grootste gebod voor de mens (Matteus 22: 37) Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand…

Deze drie, hart, ziel en verstand, heb je nodig in je relatie met God. Hier vinden de veranderingen plaats. Als je je bezig houdt met je relatie met God, als je daar tijd en energie in stopt, dan zal Hij je veranderen. Nu zou je kunnen denken dat je dan dus maar passief achterover kunt leunen, wachtend op Gods actie. Maar zo werkt het niet. Als je verlangt naar een, nieuw, leven met God, dan moet je dat wel tegen Hem zeggen! Zoek een rustig moment op de dag en een rustige plek en spreek dan, in gebed, uit dat je verlangt naar een leven met Hem. En als je dat gedaan hebt, moet je ook luisteren naar wat Hij je te zeggen heeft. Lees elke dag een stukje uit de Bijbel. God heeft het daar tegen jou, heel persoonlijk. In de Bijbel kun je de belofte van God voor jou ontdekken.

In januari hoop ik een paar dagen (van 6 t/m 9 januari) op retraite te gaan. Deze retraite wordt georganiseerd door de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en is onderdeel van een cursus die ik bij hen volg.

Een hartelijke groet en Gods zegen!

Ds Judith Visser

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.